ก.แรงงาน จับมือ ปปส. รัฐวิสาหกิจ ลงนาม MOU ความร่วมมือป้องกันยาเสพติด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กระทรวงแรงงาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่าง  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และรัฐวิสาหกิจ จำนวน  15 หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนและเป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติด ตั้งเป้าแรงงานห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.30 น. ณ ห้องจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร      พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การยางแห่งประเทศไทย การยาสูบแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยกล่าวว่า นโยบายรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์และกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเร่งดำเนินการจัดการกับปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปจากประเทศไทยโดยเร็ว ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมือกันเพื่อเผชิญกับปัญหาและความท้าทายดังกล่าว โดยเริ่มต้นจากการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีความตระหนักและสร้างจิตสำนึกที่ดีร่วมกันในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศด้วยการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในทุกวิถีทาง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้แรงงาน ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานได้ดำเนินงาน   ตามแผนบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      ในสถานประกอบกอบกิจการ ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว 51,772 แห่ง แรงงานที่เกี่ยวข้อง 4,859,623 คน และผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 6,646 แห่ง แรงงานที่เกี่ยวข้อง 1,325,395 คน และในวันนี้ได้ขยายความร่วมมือไปสู่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน และเป็นต้นแบบสำหรับสถานประกอบกิจการ  ทั่วประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ส่งผลให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ 162,445 คน จาก 15 หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และครอบครัวมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวที่ 48/2562

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (48363.pdf)48363.pdf 256 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.