รายงานผลการคำนวณต้นทุน และรายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนพร้อมทั้งรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

รายงานผลการคำนวณต้นทุน และรายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนพร้อมทั้งรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (20190228102716685.pdf)20190228102716685.pdfรายงานผลการคำนวณต้นทุน และรายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนพร้อมทั้งรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561287 Kb
Download this file (20190228105837758.pdf)20190228105837758.pdfรายงานผลการคำนวณต้นทุน และรายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนพร้อมทั้งรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งกรมบัญชีกลาง50 Kb
Download this file (1 - 12.xls)1 - 12.xlsตารางที่ 1-12330 Kb
Download this file (1.doc)1.docรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปี 256160 Kb
Download this file (2.doc)2.docรายงานเกณฑ์การปันส่วนต้นทุน 2561116 Kb
Download this file (3.doc)3.docวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุน 2561317 Kb
Download this file (20190228111221565.pdf)20190228111221565.pdfประชาสัมพันธ์ ผ่าน Internet130 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.