รมว.แรงงานร่วมกล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดการประชุม เรื่อง งานที่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมกล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดการประชุม เรื่อง งานที่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน งานเพื่อการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ และในเวลา 11.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมเสวนาในหัวข้อ Socially responsible labour practies in global supply chain:Opportunities and challenges (แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่รับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานโลก : โอกาสและความท้าทาย)ร่วมกับ Mr. Charles Bodwell, Enterprises Development Specialist, ILO Mr. Phillipp Dupuis, Minister Counsellor, Head of the Trade and Economic Section, EU นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ทั้งนี้ อธิบดีกสร. ได้เสวนาในประเด็น "สถานะของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้จัดหาในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกคืออะไรและรัฐบาลให้การสนับสนุน บริษัท ต่าง ๆ ในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ โดยกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปโดยเข้าสู่เวทีการค้าโลก ดังนั้น การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไม่ใช่เรื่องของกฎหมายและสังคมเพียงอย่างเดียว แต่ผูกพันกับการค้าโลกด้วย อาทิ การใช้แรงงานเด็ก IUU fishing เป็นต้น รัฐบาลมีความพยายามในการแก้ไขกฎหมายเพื่อสอดรับประเด็นดังกล่าว ทั้ง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้นำหลักการของ GLP และ TLS มาส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่ทำธุรกิจกับต่างประเทศนำไปใช้พัฒนาด้านแรงงานเนื่องจากหลักการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเชื่อมั่นว่ากระทรวงแรงงานได้ดำเนินการมาถูกทางแล้ว แต่ยังคงต้องมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.