ผู้ตรวจราชกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมวันสตรีสากล ครั้งที่ 2/2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมวันสตรีสากล ครั้งที่ 2/2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายธานี ศิริล้น ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 2. เพื่อทราบ ขอบเขตของงานการจัดกิจกรรมและนิทรรศการในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2562 และ 3. เพื่อพิจารณา สรุปบูธการจัดแสดงผลิตภัณฑ์/นิทรรศการ / การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในวันก่อนวันงานและวันจัดงาน ณ ห้องประชุม กคน. ชั้น 11 กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.