รมว.แรงงาน แถลงข่าววันสตรีสากล

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและคณะผู้บริหารฯ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน และร่วมส่งเสริมให้สตรีได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ได้รับสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน และยกย่อง เชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่น ที่เป็นแบบอย่างให้สตรีทำงานได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ทั้งนี้ ภายในงานจะประกอบด้วยพิธีมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ แบ่งเป็น ๗ ประเภท ๒๖ รางวัล ประกอบด้วย ๑. ประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น ๘ รางวัล ๒. ประเภทสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น ๘ รางวัล ๓. ประเภทสตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น ๕ รางวัล ๔. ประเภทสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น ๒ รางวัล ๕. ประเภทศิลปินดีเด่น ๑ รางวัล ๖. ประเภทสื่อมวลชนดีเด่น ๑ รางวัล และ ๗. ประเภทสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น ๑ รางวัล โดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับรางวัล อาทิ นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลสาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น, นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น, นางสุพัฒรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สตรีนักบริหารภาคราชการดีเด่น, นางสาวกัลยาณี เจียมสกุล (บิว กัลยาณี) ศิลปินสตรีดีเด่น และสื่อมวลชนสตรีดีเด่น ได้แก่ นางสาวศุภรัตน์ นาคบุญนำ เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ทอล์คโชว์ เรื่อง “สตรียุคใหม่ พร้อมใจทำงาน ด้วยจิตอาสา สู่สังคมไทยเข้มแข็ง” โดยพันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา นิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น การแสดงผลิตภัณฑ์ของสตรีที่เคยได้รับรางวัลในปีที่ผ่าน ๆ มา การสาธิตอาชีพอิสระ เป็นต้น


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.