กสร.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรเพื่อขยายผลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(GLP)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรเพื่อขยายผลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(Good Labour Practices:GLP) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในเขตจังหวัดภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 พื้นที่และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง รวมจำนวน 50 คน โดยมีผู้บริหารกรมฯร่วมเป็นเกียรติ ณโรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพ

 

 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.