กสร.เปิดการอบรมโครงการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานได้ตามมาตรฐานแรงงานไทย และพัฒนาสถานประกอบกิจการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นนิคมอุตสาหกรรมมาตรฐานแรงงานไทยต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆโดยมีนายจ้าง ลูกจ้าง จากนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร และสถานประกอบกิจการอื่นๆ เข้ารับการอบรมจำนวน 300 คน ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ ห้องประชุม ชั้น 2 จังหวัดสมุทรสาคร


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.