กสร.เปิดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทักษะในการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทักษะในการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย นางวลัยพร เหล่าวานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และคณะอนุกรรมการฯ การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และองค์ความรู้ในการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เดิมและเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาการบริหารงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.