กสร.มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 62 แห่ง ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน โดยมี หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก สมาคมผู้เลี่ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมแป้งมันสำปะหลังแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย สถานประกอบกิจการทั่วไปและเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติ เข้าร่วมงาน รวม 300 คน ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.