กสร.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบให้นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นผู้อำนวยการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ณ อาคารกรมสวัสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปีในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการฝึกซ้อมหนีไฟให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปีด้วย


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.