อธิบดีกสร. นำใช้ถุงผ้า แก้วน้ำ ลดขยะ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขานรับนโยบายรัฐบาล นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลดขยะมูลฝอย รณรงค์ใช้ถุงผ้า แก้วน้ำ แทนถุงพลาสติก กล่องโฟม พร้อมคัดแยกขยะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


วันนี้ 19 มี.ค.62 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก กล่องโฟมบรรจุอาหารและคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ เพื่อลดปริมาณขยะลงและยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล


นายวิวัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้แจกถุงผ้าและแก้วน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่องดใช้พลาสติก โฟม ลดปริมาณขยะ   ในสถานที่ทำงาน และเปลี่ยนถังขยะในหน่วยงานทั้งหมดให้เป็นถังแบบคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท เพื่อง่ายต่อการกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป อีกทั้ง เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว มีเป้าหมายในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการลดปริมาณการใช้โฟมภายในหน่วยงานให้เป็นศูนย์ ภายในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของกสร.จะต้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน โดยเฉพาะการลดใช้ถุงพลาสติก และเลิกใช้ภาชนะโฟมทันที และเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้มาติดต่อราชการและชุมชนโดยรอบต่อไป

……………………………………………………………………………


ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562 ข่าวที่ 58/2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (48799.pdf)48799.pdf 136 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.