สสค.มหาสารคาม รณรงค์ส่งเสริมให้ลูกจ้างเดินทางกลับบ้านปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 11 เมษายน  2562 นางสาวราตรี สังคมศิลป์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ลูกจ้างเดินทางกลับบ้านปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. นางสาวราตรี สังคมศิลป์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ออกเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม สถานีขนส่งอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และตามจุดบริการต่าง ๆ ในจังหวัด
2. มอบหมายนางสาวพรรภา เหมอาภรณ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวชุติมา วงษ์ชารี เจ้าพนักงานแรงงาน ร่วมกิจกรรมกับสถานประกอบกิจการ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ลูกจ้างเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขามหาสารคาม
3. ติดป้ายรณรงค์ ส่งเสริมให้แรงงานกลับบ้านปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ไม่ขับรถเร็ว ดื่มไม่ขับ ขับไม่โทร ง่วงจอดพัก คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัย ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.