สสค.พิษณุโลก ร่วมตรวจบูรณาการการทำงานของคนต่างด้าวในสถานประกอบกิจการจังหวัดพิษณุโลก

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางสาวกุลสิรา แก้วสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมตรวจบูรณาการการทำงานของคนต่างด้าวในสถานประกอบกิจการจังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 แห่ง โดยมีลูกจ้างคนไทย และลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จากการตรวจไม่พบว่ามีการใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.