ก.แรงงานปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS (Greater Mekong Subregion) “ครั้งที่ ๒ โดยมี นายวิวัฒน์ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่มี่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จ.นครพนม


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.