กสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2562 โดยมีสาระสำคัญเพื่อพิจารณาการอนุญาตให้สหกรณ์ที่กู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่น พิจารณาแนวปฏิบัติ ขอบเขต หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนฯและร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เรื่อง การชำระคืนเงินกู้ กองทุนฯก่อนครบกำหนดตามสัญญา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกระทรวงการคลังและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.