กสร. เดินหน้าสร้างความเข้าใจพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานใหม่ให้นายจ้างลูกจ้าง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 แก่นายจ้าง ลูกจ้างกว่า 400 คน มุ่งสร้างความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง ตั้งเป้าคุ้มครองแรงงาน     สู่มาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม


นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธานเปิดการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562     ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายของนายจ้างและลูกจ้างหลายประการ อาทิ สิทธิได้รับดอกเบี้ยกรณีนายจ้างผิดนัดไม่จ่ายเงิน การเปลี่ยนตัวนายจ้างสิทธิลากิจธุระอันจำเป็น สิทธิลาคลอดบุตร การย้ายสถานประกอบกิจการ สิทธิได้รับค่าชดเชย เป็นต้น


นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ กสร. ได้จัดให้มีการอบรมแก่นายจ้างลูกจ้างจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่กรุงเทพฯ และผู้เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29-30 เมษายน 2562 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 200 คน รวม 400 คน เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายจ้างลูกจ้าง และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับสถานประกอบกิจการในส่วนภูมิภาค กสร. จะให้พนักงานตรวจแรงงานเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับสถานประกอบการต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่งด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3


……………………………………………………………………………

ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ข่าวที่ 64/2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (49544.pdf)49544.pdf 126 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.