Walmart พบ กสร. สร้างความเชื่อมั่นพิทักษ์สิทธิแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

อธิบดีกสร. ให้ผู้แทน Walmart เข้าพบ หารือการดำเนินการคุ้มครองแรงงานของไทย ชูประเด็นการค้าบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อแรงงาน ด้านกสร. ย้ำบทบาทในการพิทักษ์สิทธิแรงงาน พร้อมส่งเสริมให้สถานประกอบการใช้ TLS และ GLP ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการระดับสากล


นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้ให้คุณ Anbinh Phan ผู้แทน Walmart ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่มีการสรรหาผลิตภัณฑ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเพื่อไปจำหน่ายในร้านค้าในเครือของบริษัท เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย โดยผู้แทน Walmart ได้แสดงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมโดยเฉพาะด้านแรงงานที่ครอบคลุมถึงคู่ค้าของบริษัทด้วย ทั้งนี้ กสร.ได้ชี้แจงนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองแรงงานโดยการตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การสร้างการรับรู้เกี่ยวสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ทั้งลูกจ้างไทยและลูกจ้างต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศ การพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการตรวจคุ้มครองแรงงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำมาตรฐานแรงงานไทย (TLS) หรือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปปฏิบัติใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานด้วย


อธิบดี กสร.กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสดังกล่าวนี้ผู้แทน Walmart ได้ชื่นชมการดำเนินการของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญและดำเนินการคุ้มครองแรงงานอย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งจากการหารือในครั้งนี้ กสร. มุ่งหวังว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าต่างชาติว่าประเทศไทยมีการคุ้มครองดูแลแรงงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และไม่มีการใช้แรงงานบังคับ นอกจากนี้ กสร. และ Walmart จะได้มีการประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และแนวทางในการดำเนินการเพื่อยกระดับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่อไปในอนาคต

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ข่าวที่ 74/2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (50176.pdf)50176.pdf 293 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.