อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม สร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร  ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 40 คน ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้  การบริหารด้านการเงินและสร้างวินัยการออมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ป้องกันปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ข่าวที่ 75/2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (50196.pdf)50196.pdf 258 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.