สสค.หนองคาย ดอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง ประจำปี 2562 โดยสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติการเพื่อช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุทำงานกะทันหัน เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ตามปกติ โดยไม่เกิดความพิการของสมอง (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) โรงแรมอมันตรา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นตัวแทนนายจ้างและลูกจ้างในจังหวัดหนองคาย จำนวน 60 คน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.