สสค.นนทบุรี ตรวจติดตามโครงการรณรงค์เร่งรัดพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวพิมพาพร เสนสุภา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
นางจิรภาพร ปานะชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจติดตามโครงการรณรงค์เร่งรัดพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุก แบบสมัครใจ
ให้กับ บริษัท ไทยออฟติคอล กรุ๊ป จำกัด  ซึ่ง สถานประกอบกิจการได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ในการปรับปรุงการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ที่สอดคล้องกับข้อกฎหมายและสภาพพื้นที่ภายใน.รวมถึงระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ ตามที่ได้ให้คำแนะนำไว้ครบถ้วน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.