สสค.สุพรรณบุรี ร่วมงานนิทรรศการความปลอดภัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์


วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สค.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวพัทธนันท์ จิตรฉ่ำ นิติกรปฏิบัติการ และนายณัฐภูมิ วงศ์พิพัฒนะกุล นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมงานนิทรรศการความปลอดภัย "SHEEn & CSR DAY to sustainability" เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด เลขที่ 222 ม.11 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย
1. การประกวด safety man & woman
2. การประกวดเล่าประสบการณ์เฉียดการเกิดอุบัติเหตุ (Near miss & accident)
3. การประกวดเต้นแอโรบิก
4. ฐานกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ จำนวน 4 ฐานนโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.