สสค.ระนอง ร่วมอบรมโครงการระดับชาติสำหรับพนักงานตรวจแรงงานใหม่ ภายใต้โครงการ "สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง" (S

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์


วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562  นายสุพจน์ แขกเพ็ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายวิทยา ช่วยบำรุง นักวิชาการแรงงาน
และ นายสิทธิกร ลิ่มศิลา นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมอบรมโครงการระดับชาติสำหรับพนักงานตรวจแรงงานใหม่ ภายใต้โครงการ "สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง" (Ship to Shore Rights Project) รุ่นที่ 2
ณ. โรงแรม ลอฟท์ มาเนีย บูติค โฮเทล อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมีนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งอภิปราย แนะนำเบื้องต้น เรื่องวัตถุประสงค์และอำนาจของพนักงานตรวจแรงงาน
และบรรยายเรื่อง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คนนโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.