สสค.นครนายก ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก

มอบหมายให้นายสันติ ประจุทรัพย์ นักวิชาการแรงงาน และนายฉลอง อินทรวงษ์ พนักงานขับรถยนต์

ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครนายก  กอ.รมน. จังหวัดนครนายก  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ สนง.สาธารณสุขจังหวัด  "ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน" ในเขตพื้นที่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

สถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจ จำนวน 4 แห่ง ลูกจ้างทั้งหมด 23 คน (สัญชาติไทย จำนวน 16 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 8 คน // สัญชาติกัมพูชา จำนวน 7 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 3 คน)

ผลการตรวจ: ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด.


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.