สสค.สุพรรณบุรี รับการตรวจราชการตามภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบที่ 3

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์


วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. สสค.สุพรรณบุรี รับการตรวจราชการตามภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบที่ 3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนางโสภา เกียรตินิรชา  ผู้ตรวจราชการกรม เข้าตรวจผลการดำเนินงาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานติดตามตัวชี้วัดร่วมของกรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด
และเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และตรวจประเมินหน่วยงานมาตรฐานยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ปี 2562นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.