สสค.สุพรรณบุรี เข้าตรวจติดตามการจ้างงานคนพิการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์


วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
มอบหมายให้นางสาวนัยนา รื่นโพธิ์วงศ์  นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกันสังคมจังหวัด จัดหางานจังหวัด
เข้าตรวจติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดสุพรรรณบุรี จำนวน 5 แห่ง
1.บจก.ดอนเจดีย์ ฟู้ด โปรเซสซิ่ง ประกอบกิจการแปรรูปชิ้นส่วนไก่ มีลูกจ้าง 299 คน
2.บจก.ฟู้ดเดสท์ ประกอบกิจการผลิตไก่ปรุงสุก มีลูกจ้าง 173 คน
3.บจก.ยูนิ-ท็อป ไลน์เตอร์ ประกอบกิจการผลิตไฟแช็ก มีลูกจ้าง 148 คน
4.บจก.โชคนำชัยออโต้เพรสซิ่ง มีลูกจ้าง 187 คน                                                                                                5.บจก.โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง ลูกจ้าง 139 คน                                                                                               จากการตรวจแรงงาน พบว่าบริษัทฯ นายจ้างปฏิบัติถูกต้องตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.