สสค.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสมพจน์ กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี และคณะ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก
สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ณ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/6 ซอยคุณพระ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.