สสค.พัทลุง ร่วมโครงการพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาภิเษก (ร่มเมือง-ลำปำ) จังหว

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชื่น  โต๊ะทรัพย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจุติวดี  คงตุก  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  และนางธมลวรรณ  เพชรนุ้ย  เจ้าพนักงานแรงงาน  เข้าร่วมโครงการพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาภิเษก (ร่มเมือง-ลำปำ) จังหวัดพัทลุง  ณ  คลองตำนาน หมู่ที่ 1,5,10,11 ตำบลตำนาน  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.