ก.แรงงานจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการบรรพชาสามเณรรากแก้วศาสนทายาท วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการบรรพชาสามเณรรากแก้วศาสนทายาท วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ภาคโรงเรียนนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รองอธิบดี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและปลูกศรัทธาปัญญาแก่เยาวชนของชาติให้เป็นคนดีมีศีลธรรม สำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ บริเวณด้านหน้าศาลาพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร กระทรวงแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.