สสค.พัทลุง เข้าส่งเสริมและเชิญชวนเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ให้กับ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 22 ก.ค. 62 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางวันดี ทองสง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน เข้าส่งเสริมและเชิญชวนเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ให้กับ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ในเรื่อง

- การคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 9

- คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

- มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

- พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉ.6-7)

- การจ่ายค่าชดเชยกรณีการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยกรณีอายุงาน 20 ปีขึ้นไปและอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข รวมทั้ง

- การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรมมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.