สสค.ระนองเข้ารับการอบรม โครงการ​ "เสริมทักษะภาษาเมียนมาเพื่อการปฏิบัติงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์"

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์


วันที่18 -​22 กรกฎาคม2562 นายสุพจน์ แขกเพ็ง นักวิชาการ​แรงงาน​ ช​ำ​นา​ญ​การ​พิเศษ​รักษา​ราชการ​แทน​สวัสดิการ​และ​คุ้มครอง​แรงงาน​จังหวัด​ระนอง
​มอบ​หมา​ยให้​นายวิทยา​ ช่วยบำรุง นักวิชาการ​แรงงาน​​ เข้ารับการอบรม โครงการ​ "เสริมทักษะภาษาเมียนมาเพื่อการปฏิบัติงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาเมียนมา ไปใช้ในการสัมภาษณ์คัดแยกเบื้องต้น ร่วมเป็นสื่อกลางในการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์​ ณ โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์​
ตำบลเขานิเวศน์​ อำเภอเมือง​ จ.ระนอง​ ผู้เข้าร่วมอบรม​ จำนวน 20 คน โดยมีนางวนิดา สมานมิตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง
เป็นประธานในพิธีเปิดนโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.