สสค.ขอนแก่น ช่วยเหลือลูกจ้างได้รับเงิน จำนวน 7,761 บาท

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 23 ก.ค.62 นายสว่าง วีรกิจบริการ สค.ขอนแก่น มอบหมายให้ น.ส.เสาวลักษณ์ ตุแก้ว นว.แรงงานปฏิบัติการ ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างทำงานจดหน่วยไฟฟ้าและประปา จำนวน 1 คน ให้ได้รับเงินค่าประกันการทำงานจากนายจ้าง รวมเป็นเงิน 7,761 บาท


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.