สสค.หนองคาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “กฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์”

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนพงศ์  อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายนางมยุรา สุขนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “กฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์” โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กิจกรรมการสัมมนาการปฏิบัติตามกฎหมายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแก่นายจ้าง/ลูกจ้างในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป) ณ โรงแรมอัศวรรณ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิด


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.