สพม.ประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่1/2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ 24 กรกาคม 2562 เวลา 09.00น. นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพิจารณามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่1/2562 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่5/2561 เพื่อทราบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแนวปฎิบัติด้านแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและงานที่มีคุณค่า(Corporate Social Responsibillity:CSR and Decent Work) การปฎิบัติด้านแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Standard) อันได้แก่ ชั่วโมงการทำงาน ค่าจ้างและสวัสดิการ การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การล่วงละเมิด เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฎิบัติ  การร้องทุกข์ร้องเรียน แนวปฎิบัติและการดำเนินการด้านแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนแนวปฎิบัติด้านแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในห่วงโซ่อุปทานของประเทศไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมและงานที่มีคุณค่า(Corporate Social Responsibillity:CSR and Decent Work) การปฎิบัติด้านแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Standard) ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.