สสค.นครพนม ประชุมตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์


วันนี้ (24 ก.ค.62) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม โดย นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และนางสาวกรลภัส  ปทุมไกยะ นิติกรชำนาญการ
ประชุมตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อเสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกตั้ง
และเป็นผู้แทนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมมรุกขนคร ชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนมนโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.