สสค.ยะลา ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา และคณะทำงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ (สสค., สจง., สรจ., สปส., สพร.24, รพ.ศยล., พช., กฟภ.) ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 2กลุ่ม คือ 
1. กลุ่มสีมายา (ผ้ามัดย้อมตามนวัตวิถี) บ้านหน้าถ้ำ ม.1 ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา ผลิตผลิตภัณฑ์ ผ้าย้อม และการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มจากผ้ามัดย้อม

2. กลุ่มปุรงแลนด์แดนกะลา ม.1 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ประดิษฐ์และผลิตผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีในชุมชน

ซึ่งคณะทำงานฯได้พบเห็นสภาพปัญหาที่ควรแก้ไข ปรับปรุง โดยแนะนำและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และการจัด สถานที่ทำงานท่าทางในการทำงาน และทางกลุ่มทั้งสอง ได้แจ้งถึงปัญหาอุปสรรคและต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อหรือขอสนับสนุนในการปรับปรุงสภาพความปลอดภัยในการทำงานตามข้อแนะนำ ต่อไปนโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.