กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 9/2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางวลัยพร เหล่าวานิช รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 9/2562 โดยมีสาระสำคัญที่ประชุมได้ทราบคำร้องตามมาตรา 120 ที่นำเสนอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง และพิจารณาคำร้องตามมาตรา 120 ของ สถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 22 คนโดยมีผู้บริหารกรม ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.