สสค.สุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฎิบัติราชการให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์


วันที่  25 กรกฎาคม  2562 นายยุทธการ  โอวาสิทธิ์ สสค.สุพรรณบุรี มอบให้นางสาวสายสมร  สาระวน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
และนางสาวทิวาพร พรหมมาศ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฎิบัติราชการให้บริการประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่)
ณ วัดโบสถ์ดอนลำแพน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีนายนิมิตร วันไชยธนวงศ์  ผวจ.จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการในอำเภอสองพี่น้อง ให้การต้อนรับ
และแต่ละหน่วยงานจัดกิจกรรมตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาภารกิจของหน่วยงาน การมอบเครื่องอุปโภค
บริโภคถุงยังชีพให้ราษฎรผู้ยากจน  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คนนโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.