กสร.ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 7/2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 7/2562 โดยมีสาระสำคัญเพื่อทราบผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562และผลการดำเนินงานด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านความปลอดภัยฯ ด้านแรงงานสัมพันธ์  ด้านพัฒนามาตรฐานแรงงาน ด้านสวัสดิการแรงงาน ด้านกฎหมายและสถานการณ์ด้านแรงงานที่สำคัญโดยมีผู้บริหารกรมฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.