สสค.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ประจำปี 2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายไกรสร ลาภตระการ นักวิชาการแรงงานชำานาญ การพิเศษ ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ประจำาปี 2562 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีกิจกรรมทำาความสะอาดอาคารเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและปลูก ต้นไม้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำาจังหวัดปทุมธานี หน่วยบริการสามโคก อำาเภอสามโคก จังหวัด ปทุมธานี โดยมี นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.