สสค.อำนาจเจริญ ร่วมตรวจสอบการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และตรวจประเมิน มยส.

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2562) เวลา 14.00 น. สสค.อำนาจเจริญ โดยนายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพงศ์สวัสดิ์ คำมุลตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) บริษัท มิตรผลอำนาจเจริญ จำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายขาว มีลูกจ้าง 277 คน  ซึ่งผู้ตรวจประเมินให้ดำเนินการให้ สปก. แก้ไขส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพิจารณาอนุมัติการรับรอง ต่อไป และเวลา 15.30 น. เข้าตรวจสอบ และร่วมสังเกตการณ์ประชุมเตรียมความพร้อม (Tabletop) การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของ บริษัท มิตรผลอำนาจเจริญ จำกัด โดยมีบริษัท เอ็น.อาร์.ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ ดพต.053 เป็นหน่วยฝึกอบรมซึ่งจะได้มีการดำเนินการฝึกซ้อมฯ ในวันที่ 26กรกฎาคม 2562 ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ต่อไป


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.