กสร.ประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์


วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 สาระสำคัญการประชุม เช่น การรับทราบผลการทบทวนค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อพิจารณา (ร่าง) ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ได้มีการทบทวนขึ้นใหม่ การพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.