แจ้งเปลี่ยนวันเข้ารับรางวัลและร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019

alt


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีหนังสือ ที่ รง ๐๕๑๐/ว๓๗๑๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้ารับรางวัลและร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019

ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอแจ้งเปลี่ยนวันเข้ารับรางวัลและร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 เป็นวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ๐ – ๒๒๔๖ - ๒๑๑๘ ,๐ – ๒๖๔๓ - ๔๔๗๑เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (51010-02.pdf)51010-02.pdfกำหนดการฯ40 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.