สสค.ชัยนาท ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นางสาวภัทราวรรณ กลับกลายดี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางเรณุกา แจ่มแจ้ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวสายฝน บัววัฒน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวฐิติญาภรณ์ รอดหลง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) เข้าตรวจประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจประเมินฯจะดำเนินการนำผลการตรวจเข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาต่อไป


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.