สสค.ปทุมธานี เปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม 2562 เวลา 0 ๘.๓๐ น. นายสมพจน์ กวางแก้ว สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับชมรม บริหารงานบุคคลชายคลอง และโรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต ๒ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ โรง พยาบาลบางปะกอก รังสิต ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕๗ ถนนรังสิต – นครนายก ตำาบลประชาธิปัตย์ อำาเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำานวน ๑๖๑ คน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.