สสค.ชัยภูมิ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่นักศึกษา

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายชัยวัธน์ ศรวณี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนาง รุ้งณิภา ขวดชัยภูมิ นักวิชาการแรงงาน เป็นวิทยากร โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครอง แรงงานแก่นักนักศึกษาระดับการศึกษา ปวช.3ปวส.2 ณ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ อำาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จำานวน 101 คน เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน สิทธิหน้าที่นายจ้างลูกจ้างและความปลอดภัยในการทำางาน ความรู้ เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตลอดจน สร้างการรับรู้การป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.