การประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม ประจำเดือนสิงหาคม 2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวสุกัลยา  แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมได้ประชุม สนง. โดยมีเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. ประเด็นจากการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 4  ของผู้ตรวจราชการกรมฯ

2. ติดตามผลการดำเนินงานเรื่องต่างๆ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

3. วางแผนการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

4. กำชับให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริการ  ซื่อสัตย์ สุจริตยึดมั่นในกฎระเบียบ

ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.