สสค.ขอนแก่น สงเคราะห์ลูกจ้างได้รับเงิน จำนวน 3,000 บาท

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์


วันที่ 10 เมษายน2562 นายสว่าง วีรกิจบริการ สค.ขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวรจกร มนูประเสริฐ นว.แรงงานปฏิบัติการ ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างทำงานบ้าน สัญชาติลาว จำนวน 1 คน ให้ได้รับเงินค่าจ้างในการทำงาน รวมเป็นเงิน 3,000 บาทนโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.