สสค.หนองคาย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดหนองคาย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายธนพงศ์  อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มอบนายณรรฐพล สมอุดม นิติกรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการมีส่วนร่วมของภาคที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนองคาย ชั้น 2 โดยมีนายสุชน ภัยธิราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.