สสค.ปทุมธานี เปิดโครงการ "ไทยสแตนเลย์ร่วมใจ ลดการใช้ถุงพลาสติก"

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการ "ไทยสแตนเลย์ร่วมใจ ลดการใช้ถุงพลาสติก"
เพื่อลดปัญหาขยะสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาวะโลกร้อน ณ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยสแตนเลย์
การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) กับบริษัท CP ALL จำกัด

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ได้มอบรางวัลการประกวด Folk song
"โลกสวยด้วยมือเรา" และเยี่ยมชมบูทกิจกรรมลดโลกร้อน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจาก
การรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
ในองค์กรด้วย


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.