สสค บึงกาฬ ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. นางนิตยา โพธิ์สุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางสาวทักษพร วงศ์วีระขันธ์ นิติกรปฏิบัติการ นายธีระศักดิ์ วงค์กระต่าย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นายอนุกุล ภูดวงดอก นักวิชาการแรงงาน และนางสาวกนกพร เหล่าลุมพุก นักวิชาการแรงงาน ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ให้กับสถานประกอบกิจการที่ขอการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (เทสโก้โลตัส สาขาบึงกาฬ) ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่น ๆ หรือห้างสรรพสินค้า มีลูกจ้างรวมทั้งหมด 78 คน ชาย 25 คน หญิง 53 คน ในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจประเมินฯ จะดำเนินการนำผลการตรวจเข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2562


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.